EU team AKRR’05 conference aims at raising awareness of adaptive approaches to knowledge representation and reasoning.The power of the adaptive systems lies in the fact that they enable computers to adapt to the needs of individuals, groups, enterprises and organizations in the changing world.Conference themes include natural language and communication, bioinformatics, data analysis, knowledge management, information retrieval and next generation semantic web.A special session on “Towards Human Centric European Information Society” is organized.
Program and Registration: http://www.cis.hut.fi/AKRR05/

Verkottuminen bisneksen, tieteen ja korkeakoulumaailman välillä jatkuu…
Onko Sinulle oleellista oman tai organisaatiosi menestyksen kasvu Euroopan unionissa? Suomalaisen tietoyhteiskuntapolitiikan edelläkävijyys? Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 2006 menestystekijät? Suomen kielen ja kulttuurin voima huomisen haasteissa? Eurooppalaisen kieli- ja kulttuuriperinnön kehittyminen ratkaisuvoimaksi? Henkilökohtaisten euroverkkojen haasteet?

Osallistu tiimeinesi torstaina 16. kesäkuuta TKK:lla AKRR’05-konferenssin rinnakkaisohjelmapäivään TOWARDS HUMAN CENTRIC EUROPEAN INFORMATION SOCIETY

Aamupäivän ohjelma on englanninkielinen, iltapäivän suomenkielinen:
09:00-09:15 Opening
09:15-10:15 Keynote: Stefano Bertolo (EU Commission)
10:15-10:30 Break
10:30-10:40 Timo Honkela (Helsinki University of Technology) “Own language and culture, shared activities and success”
10:40-11:20 Seija Kulkki (Center for Knowledge and Innovation Research, Helsinki School of Economics) “Knowledge, Innovation and Renewal”
11:20-12:00 Kirsti Lonka (University of Helsinki) “Future of Learning”
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Brainstorming session (partly in Finnish) “Human Centric EU” (Kurt Linderoos)
14:00-14:30 Break
14:30-14:50 Kurt Linderoos (United Brains Ltd) “Visio Personal EU:sta”
14:50-15:10 Kari Mikkelä (The Centre of Expertise for Digital Media, Content Production and Learning Services in Finland, Culminatum Ltd Oy) “Oppimista tukevien palveluiden ekosysteemi”
15:10-15:30 Pekka Pere (Proha Oyj, Tietoalojen liitto) “Eurooppalaisen ohjelmistoliiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet”
15:30-15:50 Mika Kolbe (Viloke Oy) “Kokoontuminen verkossa”
15.50-16.10 Markku Markkula (TKK Dipoli, TIEKE) “Tietoyhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet”
16.10-16.30 Katrina Harjuhahto-Madetoja (Valtioneuvoston kanslia) “Julkiset palvelut tietoyhteiskunnassa”
18.00-20.30 Konferenssipäivällinen Ravintola Walhallassa Suomenlinnassa

Päivän hinta aineistoineen, kahvitarjoiluineen, lounaineen ja päivällisineen 220,00 €. Erikoishinta TIEKEn ja ICT-Klusterin jäsenille 175,00 €. Vähintään 5 osallistujaa samasta yksiköstä -10 %. Ilmoittaudu tässä nyt.

Koko kolmipäiväisen kongressin osallistumismaksu 450 €, TIEKE-hinta 350 €)

Lisätietoja:
Timo Honkela, 050 384 1578AKRR’05 puheenjohtaja, TKK
Kurt Linderoos, 0500 704464Session puheenjohtaja, Oy United Brains Ltd
Veli Riekki, (09) 4763 0403Konferenssin yhteistyökumppani, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE